การวางแผนค่าใช้จ่าย

คำนวนเงินที่ต้องมีไว้ในบัญชีขั้นต่ำ 28 วันก่อนขอวีซ่า

  • เลือก All courses สำหรับ นักเรียนที่ได้รับ Combimed CAS หรือ ขอวีซ่าครั้งเดียว รวมทั้ง Pre-sessional English และ Degree Programme 
  • เลือก Pre-sessional Course สำหรับนักเรียนที่ขอวีซ่าเฉพาะ Pre-sessional Course และต้องต่อวีซ่า Bachelor’s or Master ใน UK
  • เลือก Undergraduate / Postgraudate สำหรับนักเรียนที่ผ่านเงื่อนไข English แล้วและสามารถเข้าตรงในหลักสูตรปริญญาตรี โท หรือ เอกได้เลย

ตารางคำนวนค่าใช้จ่าย

Pre-sessional Course

*เงินจำนวนนี้จะต้องอยู่ในบัญชีเพื่อขอวีซ่าอย่างน้อย 28 วัน

Undergraduate / Post Graduate

*เงินจำนวนนี้จะต้องอยู่ในบัญชีเพื่อขอวีซ่าอย่างน้อย 28 วัน

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน

เลือกเบอร์โทรสาขา

กดเลือกสาขาที่ต้องการระบบจะโทรออกอัตโนมัติ

กรุงเทพ: 026617495 - 96 เชียงใหม่: 052-010-073