ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับประเภทต่างๆ ของ Offer ที่น้องๆได้รับก่อนค่ะ

Condition offer คือการที่มหาวิทยาลัยรับน้องเข้าเรียนโดยมีเงื่อนไข ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเงื่อนไข 3 ประเภท

1.  เงื่อนไขการจบการศึกษา และ ผล GPA ขั้นต่ำ

2. เงื่อนไขภาษาอังกฤษ หรือ ผลสอบ IELTS หรือ ผ่านหลักสูตร Pre-sessional  English ตามที่มหาวิทลัยกำหนด

3. เงื่อนไขการชำระเงินมัดจำ

Uncondition Offer คือการที่มหาวิทยาลัยตอบรับนักเรียนโดยปราศจากเงื่อนไข หรือหมายความว่า มหาวิทยาลัยรับน้องเข้าเรียน 100% นั่นเอง

ขั้นตอนการตอบรับ Offer จากมหาวิทยาลัย

1. ตรวจสอบ เงื่อนไขต่างๆ และส่งเอกสารให้กับ WIN เพื่อส่งให้มหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยน Offer จาก Condition Offer เป็น Uncondition Offer

2. ชำระเงินมัดจำเพื่อแสดงความจำนงค์ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ

3.  WIN ดำเนินการขอ CAS (Confirmation of Acceptance of Studies) เพื่อนำไปขอวีซ่า หากไม่มี CAS นักเรียนจะไม่สามารถขอวีซ่าได้

เพิ่มเพื่อน

เลือกเบอร์โทรสาขา

กดเลือกสาขาที่ต้องการระบบจะโทรออกอัตโนมัติ

กรุงเทพ: 026617495 - 96 เชียงใหม่: 052-010-073