ในปีการศึกษา 2018 นี้ Cranfield University มีทุนส่วนลดค่าเรียนสำหรับนักศึกษาไทย ดังนี้


  • Cranfield Global Manufacturing Leadership (GML) Scholarships

มูลค่าทุนการศึกษา 1,000 ปอนด์ จำนวน 10 ทุนต่อ สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ที่ลงเรียนหลักสูตรเต็มเวลาในสาขา Manufacturing ปีการศึกษา 2018-2019


  • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลค่า 4,000 ปอนด์ ที่ลงเรียนในหลักสูตรต่อไปนี้

School of Management


Manufacturing


Energy and Power


Environment and Agrifood


 

 

 

โทรสอบถามได้เลย!
Line Chat