ข่าวดีสำหรับน้องๆที่สนใจจะศึกษาต่อ UK & USA ปี 2019

WIN Education ร่วมกับ Allianz Insurance มอบประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนที่ใช้บริการแนะแนวศึกษาต่อกับ WIN Education เพื่อไปศึกษาต่อที่ ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาในระดับอุมศึกษาหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป

Allianz ได้มอบสิทธิพิเศษครั้งนี้เพียง 200 คนแรกที่ลงทะเบียนก่อนเท่านั้น

เงื่อนไข*
1. ลงทะเบียนสำรองสิทธิที่ คลิกที่นี่
2. การได้สิทธิจะนับจากนักเรียนที่ชำระเงินมัดจำให้กับมหาวิทยาลัยในเครือของ WIN Education จนครบ 200 คนแรกเท่านั้น
3. ผู้รับสิทะฺจะต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้สิทธิ ก่อนการเดินทาง

เพิ่มเพื่อน

เลือกเบอร์โทรสาขา

กดเลือกสาขาที่ต้องการระบบจะโทรออกอัตโนมัติ

กรุงเทพ: 026617495 - 96 เชียงใหม่: 052-010-073