University of Exeter – ข้อมูลมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่เปิดสอน

University of Exeter – ข้อมูลมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่เปิดสอน

ประวัติของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของ UK แห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมือง Exeter ซึ่งเป็นเมืองติดชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะอังกฤษ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอีกเมืองที่มีความปลอดภัยสูง อัตราอาชญากรรมต่ำ ผู้คนเป็นมิตร...
เพิ่มเพื่อน

เลือกเบอร์โทรสาขา

กดเลือกสาขาที่ต้องการระบบจะโทรออกอัตโนมัติ

กรุงเทพ: 026617495 - 96 เชียงใหม่: 052-010-073