การศึกษาหาข้อมูลหลักสูตรที่สนใจจะศึกษาต่อ เช่น ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจนั้น มีการแตกสายออกไปในด้านใดบ้าง และด้านใดที่ตนเองสนใจ เช่น

 • MSc Management
 • MSc International Business
 • MSc Entrepreneurship
หามหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในสาขาที่สนใจ รวมไปถึงชื่อเสียง จุดเด่น การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยนั้นๆ เช่น

 • MSc  Financial Analysis and Fund Management ที่ University of Exeter เป็นหลักสูตรเดียวในโลกที่สอนเตรียมตัวสอบ CFA Level 2
 • MSc  Logistic & Supply Chain Management ที่ Cranfield Unviersity คือหลักสูตรอันดับ 1 ของโลก นับจากมหาวิทยาลัยนอก USA
 • M.S. Risk Management มีเปิดสอนที่ Suffolk University Boston
 • MBA ที่ ไม่ต้องมีผลสอบ GMAT
ศึกษาเกณฑ์การรับเข้า และเอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะมีความแตกต่างกัน ดังจะยกตัวอย่างต่อไปนี้

 • เกรดเฉลี่ย และวิธีการเทียบเกรด
 • ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS TOEFL Password
 • GMAT GRE SAT
 • เอกสารการประกอบใบสมัคร
ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของเมืองหรือรัฐนั้นๆว่าหมดกับตัวเองหรือไม่ ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง เช่น

 • รูปแบบมหาวิทยาลัยเป็นแบบแคมปัส หรือ ใจกลางเมือง
 • การเดินทาง และค่าครองชีพ
 • อาหารการกิน อาหารเอเชีย
 • สภาพอากาศ เป็นต้น
ช่วงเวลาเปิดและปิดรับใบสมัคร เป็นสิ่งที่สำคัญมาก หากสมัครเกิน Deadline ก็ต้องชวดปีนั้นไปเลย
การกรอกใบสมัครที่ถูกต้อง และข้อมูลครบถ้วน จะต้องมีการติดตามและตรวจสอบสถาณะใบสมัครอย่างสม่ำเสมอ เพราะในบางครั้ง อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือ การนัดสัมภาษณ์
ตอบรับ Offer และขอวีซ่า จะต้องการวางแผนอย่างรัดกุม โดยเฉพาะ

 • วางแผนช่วงเวลาการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน
 • การขอ CAS Statement (UK) หรือ I20 (USA) ให้ทันและมีเวลาเพียงพอต่อการขอวีซ่า
 • การเลือกประเภทและกรอกใบคำร้องขอวีซ่าที่ถูกต้อง
 • เอกสารการขอวีซ่าที่ถูกต้องและครบถ้วน
วางแผนการเดินทาง ซึ่งสำคัญมาก

 • การจัดกระเป๋า
 • การตอบคำถามที่ ต.ม. ในประเทศปลายทาง
 • เอกสารที่ต้องเตรียมไปวันลงทะเบียน
 • การเดินทางไปหอพัก
 • วันแรกของการเรียนต้องไปที่ไหน
 • เปิดบัญชีธนาคารอย่างไร
 • ซิมการ์ด โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
8 ขั้นตอน ฟังดูเหมือนไม่เยอะ แต่ต้องละเอียด

ติดต่อ WIN Education มาได้เลยค่ะ เราจะเตรียมข้อมูลให้ทั้งหมดทั้ง 8 ขั้นตอน แถมอีกหนึ่งขั้นตอนคือ การปฐมนิเทศก์ก่อนการเดินทาง

ช่องทางการติดต่อ

Line ID: WESTINT

Call: 0902100480 or 026617495

ลงทะเบียนออนไลน์

เพิ่มเพื่อน

เลือกเบอร์โทรสาขา

กดเลือกสาขาที่ต้องการระบบจะโทรออกอัตโนมัติ

กรุงเทพ: 026617495 - 96 เชียงใหม่: 052-010-073