ข่าวดีสำหรับน้องๆ ธรรมศาสตร์ 

Special guest  lecture จาก The University of Sheffield  ในหัวข้อ

“Empowerment of women through digital entrepreneurship in the digital economy.” 

Dr. Angela Lin จากมหาวิทยาลัยแรงค์ TOP 100 ของโลก The University of Sheffield จะเดินทางมาบรรยายพิเศษสำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ทุกท่านที่สนใจ พร้อมกับการบรรยายให้คำแนะนำในการสมัครเข้าศึกษาต่อในประเทศอังกฤษในระดับปริญญาโท พร้อมข้อมูลทุนการศึกษา

  • วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
  • เวลา  13:30 – 15:00
  • สถานที่  ห้อง 1-503 อาคารเรียน SIIT Main Campus

เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้า และหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ คุณสุมลยา ปรีชาพืช  Email: sumonlaya@westminster.co.th

ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง

เพิ่มเพื่อน

เลือกเบอร์โทรสาขา

กดเลือกสาขาที่ต้องการระบบจะโทรออกอัตโนมัติ

กรุงเทพ: 026617495 - 96 เชียงใหม่: 052-010-073