ในปีการศึกษา 2018 นี้ Cardif Met มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยที่จะศึกษาต่อหลายรายการดังนี้

  • ทุนส่วนลดค่าเรียนอัติโนมัติ มูลค่า 1,200 ปอนด์ สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตร Foundation

  • ทุนส่วนลดค่าเรียนอัติโนมัติ มูลค่า 1,200 ปอนด์ สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรปริญญาตรีเต็มเวลา

  • ทุนส่วนลดค่าเรียนอัติโนมัติ มูลค่า 1,500 ปอนด์ สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรปริญญาโทเต็มเวลา

  • ทุนส่วนลดค่าเรียนอัติโนมัติ มูลค่า 1,500 ปอนด์ สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตร MBA

 

โทรสอบถามได้เลย!
Line Chat