มหาวิทยาลัย Essex ได้เปิดหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรีที่น่าสนใจ และทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้


นอกจากนี้แล้ว ในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย Essex ยังได้จัดทำโปรแกรมเรียนและฝึกงานในระหว่างการเรียนระดับปริญญาโท เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพจากการทำงานจริง

ซึ่งหลักสูตรที่เปิดให้มีการเรียนพร้อมฝึกงาน มีดังนี้

น้องๆที่สนใจหลักสูตร และต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ WIN ได้ทุกสาขานะคะ ปรึกษาฟรี!!!

 

โทรสอบถามได้เลย!
Line Chat