สนใจมหาวิทยาลัยนี้

Arts University Bournemouth

ยังไม่มีรูปมหาวิทยาลัยในขณะนี้
ประวัติมหาวิทยาลัย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


Arts University Bournemouth (AUB) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2428 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนด้านศิลปะการออกแบบ สื่อ และการแสดง และยังเป็น 1 ใน 15 สถาบันในสหราชอาณาจักรที่มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบโดยเฉพาะ โดยมหาวิทยาลัย AUB ได้รับคะแนนในระดับสูงด้านความพึงพอใจของนักศึกษาและอัตราการได้รับการจ้างงานหลังเรียนจบ นอกจากนี้ AUB ยังได้รับการจัดอับดับในลำดับที่สูงที่สุดในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านศิลปะและการออกแบบในสหราชอาณาจักรอีกด้วย

AUB ได้จัดให้มี workshop ต่าง ๆ มีพิพิธภัณฑ์และหอสมุดที่รวบรวมหนังสือกว่า 50,000 เล่ม และหนังสืออิเลคทรอนิคส์อีกกว่า 45,000 เล่ม รวมทั้งวารสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบ ภายในหอสมุดมีพิพิธภัณฑ์ที่รวมการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกกว่า 12,000 ชิ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
คณะที่เปิดสอนทั้งหมด 7 คณะ ได้แก่
  • สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน
  • ศิลปะและภาพประกอบ
  • การออกแบบและเทคโนโลยี
  • แฟชั่นและการออกแบบสิ่งทอ
  • ภาพยนตร์และการถ่ายภาพ
  • กราฟฟิกและการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์
  • การออกแบบการแต่งหน้าและการแสดง

ทำเลและที่ตั้งของวิทยาเขต
Arts University Bournemouth นั้นมีวิทยาเขตใกล้กับเมือง Dorset ของ Poole ซึ่งเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างเมือง Bournemouth และยังได้มีชายหาดที่สวยงามพร้อมกับทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศที่ดี นอกจากนี้ยังง่ายต่อการเดินทางไปที่เมือง Portsmouth และ London โดยรถไฟอีกเช่นกัน การเดินทางจากสนามบิน Heathrow ไปยังมหาวิทยาลัย ใช้เวลาเดินทางเพียง 2 ชั่วโมง นอกจากนั้นสนามบิน Gatwick ยังมี เส้นทางรถไฟให้บริการเชื่อมต่อมายังเมือง Bournemouth อีกด้วย

จัดอันดับมหาวิทยาลัย
Times

64

Guardian

0

CUG

61

QS World

0

เพิ่มเพื่อน

เลือกเบอร์โทรสาขา

กดเลือกสาขาที่ต้องการระบบจะโทรออกอัตโนมัติ

กรุงเทพ: 026617495 - 96 เชียงใหม่: 052-010-073