สนใจมหาวิทยาลัยนี้

King’s College London

ยังไม่มีรูปมหาวิทยาลัยในขณะนี้
ประวัติมหาวิทยาลัย


King's College London ก่อตั้งขึ้นในปี 1829 โดยเป็นวิทยาลัยของคริสตจักรแห่งอังกฤษ และเป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในกลุ่ม University of London ทางวิทยาลัยมีนักเรียนประมาณ 26,000 คนที่กำลังศึกษาอยู่ โดยกว่า 10,600 คนกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท ตัวมหาวิทยาลัยเองตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน แต่มีวิทยาเขต 5 แห่ง และแบ่งเป็นสาขาย่อย 9 สาขา ได้แก่ ศิลปะและมนุษยศาสตร์, ชีวการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ทันตกรรม, กฎหมายแพทยศาสตร์, การพยาบาลและการผดุงครรภ์, วิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรม, จิตเวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สังคม และนโยบายสาธารณะ
ทำเลที่ตั้งและวิทยาเขต
King’s ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านวิจัยที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน เพราะมีวิทยาเขตล้อมรอบแม่น้ำเทมส์ถึง 5 วิทยาเขตที่ประกอบไปด้วย Denmark Hill, Guy’s, Strand, St Thomas’ และ Waterloo 
หลักสูตรที่โดดเด่น
มหาวิทยาลัย King’s College London จะมีชื่อเสียงสำหรับคณะมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, นิติศาสตร์ และการพัฒนาระหว่างประเทศเป็นพิเศษ
ทุนการศึกษา             
King’s College London จะมอบทุนการศึกษาด้านกฏหมาย จำนวน 30 ทุน มูลค่าทุนการศึกษาละ 5,000 ปอนด์  ให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังนี้
  •    เป็นนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งรวมถึงนักศึกษาชาวไทย และผ่านขั้นตอนการสมัคร สามารถเข้าเรียนได้แล้ว  (เริ่มเรียนกันยายน 2018)
  •    ต้องสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนดเท่านั้น

จัดอันดับมหาวิทยาลัย
Times

27

Guardian

39

CUG

21

QS World

21

เพิ่มเพื่อน

เลือกเบอร์โทรสาขา

กดเลือกสาขาที่ต้องการระบบจะโทรออกอัตโนมัติ

กรุงเทพ: 026617495 - 96 เชียงใหม่: 052-010-073