สนใจมหาวิทยาลัยนี้

Nottingham Trent University

ยังไม่มีรูปมหาวิทยาลัยในขณะนี้
ประวัติมหาวิทยาลัย

 UK SNAP S2 [EP 1.]  Nottingham Trent University สาย Art, Fashion, & Design ต้องไม่พลาด มีอะไรเกี่ยวกับ Paul Smith? และที่สำคัญ สายบริหารธุรกิจ มี 1 Year Paid Internship หลังเรียนจบโทด้วยนะ วีซ่าได้ Auto เลย และช่วง Snap Tips ชีวิตความเป็นอยู่ใน Nottingham ค่าครองชีพ ค่าเรียน อาหารการกิน
Nottingham Trent University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 1992 ตั้งอยู่ที่เมือง Nottingham ประเทศอังกฤษ มีนักเรียนทั้งหมด 24,000 คนจากทั้งหมด 3 วิทยาเขต คือ the City campus, the Clifton campus และ the Brackenhurst campus ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรมากมายถึง 500 หลักสูตรด้วยกัน ภายใต้การดำเนินการเรียนการสอนผ่านโรงเรียนทั้งหมด 9 แห่ง คือ โรงเรียนด้านสัตว์, ชนบทและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, โรงเรียนด้านสถาปัตยกรรม, การออกแบบและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง, โรงเรียนด้านศิลปะและการออกแบบ, โรงเรียนด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์, โรงเรียนด้านธุรกิจ, โรงเรียนด้านการศึกษา, โรงเรียนด้านกฎหมาย, โรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, และโรงเรียนด้านสังคมศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดสอนมีกว่า 400 หลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั้งการเรียนการสอนและการวิจัย ทั้งหมดนี้รวมอยู่ใน 6 คณะ ดังนี้
  • Arts
  • Engineering
  • Medicine and Health Sciences
  • Sciences
  • Social Sciences (รวมถึง Business School)

ทำเลที่ตั้งและวิทยาเขต
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ nottingham trent university location
มหาวิทยาลัย NTU ตั้งอยู่ในเมืองน็อตติ้งแฮม ซึ่งเป็นเมืองที่โด่งดังสำหรับการเรียนและมีค่าครองชีพต่ำ เป็นเมืองที่อยู่ใจกลางของประเทศอังกฤษ ซึ่งการเดินทางไปยังเมืองต่างๆ นั้นมีความสะดวกสบายมาก ไม่ว่าจะทางเครื่องบิน รถโค้ช หรือรถไฟ ใช้เวลาเดินทางไปลอนดอน, แมนเชสเตอร์ เพียง 2 ชั่วโมงโดยรถไฟ หากต้องการเดินทางไปเบอร์มิงแฮมจะใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ การเดินทางไปยังต่างประเทศใกล้เคียง เช่น ฝรั่งเศสและอิตาลีก็มีความสะดวกสบายเป็นอันมาก
เกณฑ์การรับสมัคร Nottingham Trent University
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสม GPA 2.3-2.7
   

จัดอันดับมหาวิทยาลัย
Times

57

Guardian

34

CUG

52

QS World

701

เพิ่มเพื่อน

เลือกเบอร์โทรสาขา

กดเลือกสาขาที่ต้องการระบบจะโทรออกอัตโนมัติ

กรุงเทพ: 026617495 - 96 เชียงใหม่: 052-010-073