สนใจมหาวิทยาลัยนี้

Queen Mary, University of London

ยังไม่มีรูปมหาวิทยาลัยในขณะนี้
ประวัติมหาวิทยาลัย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


The Queen Mary, University of London เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ดำเนินการภายใต้ 2 วิทยาเขต แต่ทั้ง 2 แห่งล้วนตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน โดยที่แรกคือวิทยาเขต the Queen Mary Mile End และอีกแห่งคือ the Postgraduate Law Centre ในเขต Lincolns Inn Fields วิทยาเขต the Queen Mary Mile End เป็นวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 1887 ในปัจจุบันมีนักเรียนสมัครเข้าเรียนที่นี่มากถึง 20,000 คน มหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับอุดมศึกษาและหลักสูตรงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์และกฎหมาย, การแพทย์และทันตกรรม และวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ทำเลที่ตั้งและวิทยาเขต
วิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยควีนแมรี่ ตั้งอยู่ที่ Mile End ใน East End ของลอนดอน ซึ่งคณะของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตนี้ ส่วนวิทยาเขตที่อยู่ Whitechapel จะเป็นวิทยาเขตที่เกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และวิทยาเขตที่มีคณะที่น่าสนใจอื่นๆ กระจายอยู่ทั่วเมือง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
คณะวิชาที่เปิดสอน
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะแพทยศาสตร์และทันตกรรมศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะการศึกษาวิชาชีพเฉพาะทาง

   

จัดอันดับมหาวิทยาลัย
Times

40

Guardian

34

CUG

31

QS World

123

เพิ่มเพื่อน

เลือกเบอร์โทรสาขา

กดเลือกสาขาที่ต้องการระบบจะโทรออกอัตโนมัติ

กรุงเทพ: 026617495 - 96 เชียงใหม่: 052-010-073