สนใจมหาวิทยาลัยนี้

Queen’s University Belfast

ยังไม่มีรูปมหาวิทยาลัยในขณะนี้
ประวัติมหาวิทยาลัย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Queen's University Belfast


Queens University Belfast เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปี 1849 โดยตั้งอยู่ที่เมือง Belfast ทางตอนเหนือของไอร์แลนด์ ในปัจจุบันมีนักเรียนสมัครเข้าเรียนที่นี่มากถึง 25,000 คน Queens University Belfast ควบคุมโรงเรียนในสังกัดจำนวน 20 แห่งด้วยกัน ซึ่งแต่ละโรงเรียนก็จะเน้นการสอนในสาขาที่แตกต่างกัน คือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เคมี และวิศวกรรมเคมี, ศึกษาศาสตร์, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, ธรณีวิทยา, โบราณคดีและบรรพชีวินวิทยา (Archaeology and Palaeoecology) ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, ภาษา, วรรณกรรมและการแสดง, กฎหมาย, คณิตศาสตร์และฟิสิกส์, การแพทย์, ทันตกรรมและชีวเวชศาสตร์, ดนตรีและศิลปะด้านเสียง, การพยาบาล และผดุงครรภ์
หลักเกณฑ์การรับสมัคร
  • GPA : 2.7

  • IELTS Direct Entry : 6.5-7.0 ขึ้นอยู่กับ Program
  • IELTS ต่ำสุดที่จะเข้าเรียน Pre-Sessional English : 5.5 เรียน ภาษา 10 Weeks

Queen’s University of Belfast ทุนลดค่าเรียน
  • International Office Postgraduate Taught Scholarshipsทุนการศึกษามูลค่า £2,000 – £3,000 สำหรับนักเรียนทุกคนที่สมัครเรียนคอร์สปริญญาโทที่จะเริ่มเรียนในเดือนกันยายน

  • Vice-Chancellor’s International Attainment Scholarshipทุนการศึกษาค่าเรียนเต็มจำนวนสูงสุดถึงสามปี สำหรับนักเรียนเรียนดี และไม่ติดเงื่อนไขภาษาอังกฤษ

  •  Early Bird Reward ส่วนลดค่าเรียน 10% สำหรับนักเรียนที่ชำระเงินค่าเรียนเต็มจำนวน ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี

 

จัดอันดับมหาวิทยาลัย
Times

26

Guardian

38

CUG

36

QS World

195

เพิ่มเพื่อน

เลือกเบอร์โทรสาขา

กดเลือกสาขาที่ต้องการระบบจะโทรออกอัตโนมัติ

กรุงเทพ: 026617495 - 96 เชียงใหม่: 052-010-073