สนใจมหาวิทยาลัยนี้

Royal Holloway, University of London

ยังไม่มีรูปมหาวิทยาลัยในขณะนี้
ประวัติมหาวิทยาลัย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Royal Holloway, University of London


Royal Holloway, University of London เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1879 ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาประมาณ 9,000 คนและเปิดสอนใน 19 สาขาวิชา Royal Holloway มีวิทยาเขตหนึ่งอยู่ที่เอแกห์ม มณฑลเซอร์เรย์ ประเทศอังกฤษ หลักสูตรต่างๆ เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรี และนานาชาติ ภาควิชาต่างๆ ที่เปิดสอนที่นี่ ได้แก่ ภาควิชาการศึกษา, ศิลปะ, และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และ การบริหารและเศรษฐศาสตร์ ซึ่งสาขาที่มีชื่อเสียงของที่นี่ คือ business, media , และ drama
ทำเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
ที่ตั้งของ Royal Holloway ได้รับการก่อตั้งในพื้นที่ 135 เอเคอร์ของป่า woodland อยู่ระหว่าง Windsor และ Heathrow หากเดินทางด้วยรถไฟ มหาวิทยาลัยจะอยู่ห่างจากใจกลางกรุงลอนดอน 35 นาที รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ส่วนลดค่าเรียน
ทุนลดค่าเรียนมูลค่า 1,500 ปอนด์  ( Regional Director Scholarship) สำหรับผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป
 

จัดอันดับมหาวิทยาลัย
Times

34

Guardian

40

CUG

35

QS World

235

เพิ่มเพื่อน

เลือกเบอร์โทรสาขา

กดเลือกสาขาที่ต้องการระบบจะโทรออกอัตโนมัติ

กรุงเทพ: 026617495 - 96 เชียงใหม่: 052-010-073