สนใจมหาวิทยาลัยนี้

SOAS, University of London

ยังไม่มีรูปมหาวิทยาลัยในขณะนี้
ประวัติมหาวิทยาลัย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ soas university of london


School of Oriental and African Studies (SOAS) หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มหาวิทยาลัยบูรพศึกษาและการศึกษาแอฟริกา (School of Oriental & African Studies)ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1916 ในขณะนั้นเป็น School of Oriental Studies ซึ่งได้รับการเปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบันเมื่อปี ค.ศ. 1938 สถาบันแห่งนี้มีความเชี่ยวชาญในการศึกษาเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกใกล้และตะวันออกกลาง ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 4,400 คนในวิทยาเขต 2 แห่ง แห่งหนึ่งอยู่ถัดออกไปจากจตุรัสรัสเซลล์และอีกแห่งอยู่ที่อิสลิงตัน คณะต่างๆ ทีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้แก่ กฎหมายและสังคมศาสตร์, ศิลปะและมนุษยศาสตร์, และภาษาและวัฒนธรรม นอกจากนี้ สถาบันแห่งนี้ยังมีศูนย์ในอีก 6 ภูมิภาค และศูนย์สหวิทยาการอีก 28 ศูนย์ซึ่งใช้ในการจัดสัมมนา การประชุม การอภิปรายและการแถลงข่าว
ทำเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย Russell Square ตั้งอยู่ที่ Bloomsbury ในใจกลางกรุงลอนดอน ซึ่งมีการพัฒนาโดยครอบครัว Russell ในช่วงศตวรรษที่ 17 และ 18 ให้เป็นแหล่งพี่พักอาศัยที่มีความทันสมัย มีสวนจัตุรัสซึ่งเป็นหนึ่งสถานที่อันโด่งดังมากที่สุดแห่งหนึ่งในใจกลางลอนดอน และยังมีชื่อสียงจากพันธมิตรชื่อดังอย่าง Bloomsbury Group รวมถึง โรงพยาบาลและสถาบันที่มีชื่อเสียงทางวิชาการ ส่วนวิทยาเขต Vernon Square ตั้งอยู่ในเมือง Islington ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ soas university of london
สาขาวิชาที่โดดเด่น
มหาวิทยาลัยโซแอส มีหลักสูตรที่เป็นที่นิยมของกลุ่มนักเรียนไทย อาทิ หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยชน, ความขัดแย้งและความยุติธรรม (LLM in Human Rights, Conflict & Justice), หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศและกฏหมายการค้าเปรียบเทียบ โลกาภิวัฒน์และการพัฒนา (LLM in International & Comparative Commercial Law, Globalisation & Development) และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์
ทุนการศึกษา
  • Felix scholarship ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มรูปแบบ ค่าครองชีพ (£15,560 ในปี 2017-18) และค่าตั๋วเครื่องบินบินกลับ
  • ทุนการศึกษา Masters scholarship นี้ร่วมกับ International Students House ซึ่งให้บริการที่พักฟรีและอาหารเช้า ค่าที่พักจะถูกหักออกจากค่าครองชีพที่ได้จาก 15,560 ปอนด์

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เป็นนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา (หนึ่งในนั้นมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วย) และปัจจุบันไม่ได้อาศัยหรือเรียนอยู่ที่ประเทศอื่น
  • ก่อนหน้านี้หนึ่งปีต้องไม่เคยเรียนอยู่ประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศของตน
  • มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • ผู้ที่มีวุฒิปริญญาโทอยู่แล้วไม่มีสิทธิ์สมัครทุนนี้
  • มีความต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเงิน
  • เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องกลับมาปฏิบัติงานยังประเทศของตน
  • ส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ก่อนวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ในเวลา 17.00 ตามเวลาสหราชอาณาจักร
  • ผู้สมัครจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้ภาษาอังกฤษในการรับเข้าศึกษาที่ SOAS ไม่ช้ากว่าวันที่ 1 มิถุนายน 2018

 

จัดอันดับมหาวิทยาลัย
Times

35

Guardian

25

CUG

38

QS World

252

เพิ่มเพื่อน

เลือกเบอร์โทรสาขา

กดเลือกสาขาที่ต้องการระบบจะโทรออกอัตโนมัติ

กรุงเทพ: 026617495 - 96 เชียงใหม่: 052-010-073