สนใจมหาวิทยาลัยนี้

Staffordshire University

ยังไม่มีรูปมหาวิทยาลัยในขณะนี้
ประวัติมหาวิทยาลัย

Staffordshire University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1992 มี 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขต Stoke-on-Trent และ วิทยาเขต Stafford ที่ตั้งอยู่ในเขต          South Midlands ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการจัดลำดับเป็นที่เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพที่ถูกที่สุดอันดับที่ 3 ของประเทศอังกฤษ

มหาวิทยาลัย Staffordshire University มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาแบบ 'Fast track' ในสาขา Business, Law และ Computer Science ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งนักเรียนที่เรียนทางด้าน วิศวกรรมและไอที มีโอกาสได้ รับฝึกงานในบริษัทอุตสาหกรรม มีประสบการณ์การทำงานและหางานได้ง่ายขึ้นหลักจากจบการศึกษา ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 16,000 คน


ที่พักมหาวิทยาลัยมีที่พักนักศึกษาใน 2 วิทยาเขต โดยที่วิทยาเขต Stoke มีห้องพักมากกว่า 1,000 ห้อง โดยเป็นบ้านพักและหอพักนักศึกษา ขณะที่วิทยาเขต Strafford มีห้องพักประมาณ 650 ห้อง สำหรับนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีนั้นจะพักอยู่ที่หอพักที่วิทยาเขต Stoke ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็ยังให้ความช่วยเหลือในการจัดหาที่พักเอกชนให้แก่นักศึกษาอีกด้วย    

จัดอันดับมหาวิทยาลัย
Times

92

Guardian

67

CUG

105

QS World

N/A

เพิ่มเพื่อน

เลือกเบอร์โทรสาขา

กดเลือกสาขาที่ต้องการระบบจะโทรออกอัตโนมัติ

กรุงเทพ: 026617495 - 96 เชียงใหม่: 052-010-073