สนใจมหาวิทยาลัยนี้

Teesside University

ยังไม่มีรูปมหาวิทยาลัยในขณะนี้
ประวัติมหาวิทยาลัย

 


Teesside University ก่อตั้งในปี 1930 ในนามของ Constantine College และเปลี่ยนเป็น Teesside Polytechnic ในปี 1969 ได้รับสถานะให้เป็นมหาวิทยาลัยในปี 1992 มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมือง Middlesbrough ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ ห่างจากกรุงลอนดอนประมาณ 390 กิโลเมตร เป็นเมืองที่น่าอยู่เมืองหนึ่งในสหราชอาณาจักร มีค่าครองชีพต่ำ ประชากรเป็นมิตร และยังเป็นเมืองที่สวยงามทั้งทางประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ รวมถึงมีแนวชายฝังที่ยาวที่สุดของประเทศอังกฤษ ปัจจุบัน Teesside University มีนักศึกษากว่า 22,000 คน มีนักศึกษาต่างชาติ 1,500 คน จาก 100 ประเทศทั่วโลก เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก ทั้งแบบเรียน ในชั้นเรียน และแบบวิจัย  มีการลงทุนเพิ่มเพื่อสร้างอาคาร เรียน และ สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง มีศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และบริการในด้านอื่นๆ อย่างครบครัน ซึ่งหลักสูตรที่มีชื่อเสียงได้แก่หลักสูตร  Business, Multimedia, Animation and Game (Top 15 ของโลก) และ Engineering (Petroleum, Mechanical)
ทุนส่วนลดค่าเรียน
  • มหาวิทยาลัยมีทุนส่วนลดค่าเรียน 1,000-1,500 ปอนด์ให้กับนักเรียน OEC  เมื่อชำระค่าเรียนเต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนด ได้ส่วนลดเพิ่มอีก 400 ปอนด์

จุดเด่นของมหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่มีชื่อเสียงด้าน วิชาช่างและด้านวิชาชีพ นอกจากนี้ยังมีวิชาด้าน Forensic Science, Sport and Exercise, Computer Game Design และ Animation หลายหลักสูตรมีการฝึกงานพร้อมทั้งได้รับค่าตอบแทนระหว่างฝึกงาน นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยจะช่วยเหลือนักศึกษาในการหางานในช่วง 2 ปีแรกหลังจากจบการศึกษา
  • ห้องสมุดสี่ชั้นของเราเต็มไปด้วยทรัพยากรที่มีคุณภาพและทันสมัย โดยประกอบไปด้วยหนังสือกว่า 40,000 เล่มและวารสารต่างๆ กว่า 79,500 ฉบับ ซึ่งดูแลโดยเจ้าหน้าที่มากประสบการณ์ และสามารถรองรับนักศึกษาได้มากถึง 1,300 คน รวมถึงมีพื้นที่การเรียนรู้แบบกลุ่มและมุมเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีให้บริการด้วย นอกจากนี้ยังมีคอมพิวเตอร์อีกกว่า 400 เครื่อง และมีบรรณารักษ์มืออาชีพที่ดูแลหนังสือของแต่ละสาขาวิชาโดยเฉพาะ
  • Teesside University มีบริการรับนักศึกษาจากสนามบินมายังหอพัก และมีการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ทำกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งพบเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีบริการทั้ง Pre-sessional English และ In-sessional English สำหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ และมี International English Language Cafe ดำเนินงานโดยนักศึกษาปัจจุบัน

จัดอันดับมหาวิทยาลัย
Times

67

Guardian

79

CUG

101

QS World

0

เพิ่มเพื่อน

เลือกเบอร์โทรสาขา

กดเลือกสาขาที่ต้องการระบบจะโทรออกอัตโนมัติ

กรุงเทพ: 026617495 - 96 เชียงใหม่: 052-010-073