สนใจมหาวิทยาลัยนี้

The University of Northampton

ยังไม่มีรูปมหาวิทยาลัยในขณะนี้
ประวัติมหาวิทยาลัย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ University of northampton


University of Northampton (เดิมชื่อว่า Nene College) ก่อตั้งขึ้นในปี 1975 และเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 13,000 คนหลั่งไหลมาจาก ประเทศต่าง ๆทั่วโลก ตั้งอยู่ที่เมือง Nothampton มณฑลนอร์ทแธมป์ตันเชียร์ (Nothamptonshire) มี 2 วิทยาเขต คือ ที่ Park Campus และที่ Avenue Campus มีการเรียนการสอนวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ครุศาสตร์ สุขศาสตร์ ธุรกิจ สังคมศาสตร์ การออกแบบแฟชั่น สิ่งแวดล้อมศาสตร์และการจัดการของเสีย
หลักสูตรที่น่าสนใจ
  • Tourism & Hospitality
  • Art & Design
  • Engineering
  • Business Management
  • Waste management
  • Leather Technology
  • Fashion

Entry Requirements
ระดับปริญญาตรี คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือเทียบเท่า
ระดับปริญญาโท คะแนน IELTS 6.5 หรือเทียบเท่า และในกรณี postgraduate research level (PGR) จะต้องได้ IELTS อย่างต่ำ 7.0 และทุกพาร์ทต้องได้อย่างต่ำ 6.5หรือเทียบเท่า
จุดเด่นของมหาวิทยาลัย
  • ค่าเล่าเรียนราคาไม่สูง (ประมาณ £10,700 – £12,700 ต่อปี)

  • งานวิจัยของมหาวิทยาลัยในหลักสูตร History , Allied Health Professions and Studies , Business Management Studies และ Education ได้รับการประเมินจาก Research Assessment Exercise (RAE) ให้เป็นงานวิจัยระดับโลก

  • สามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องใช้ IELTS โดยสอบข้อสอบภาษาตรงของทางมหาวิทยาลัยในราคาเพียง 1,500 บาท (โดยประมาณ) เท่านั้น

 

จัดอันดับมหาวิทยาลัย
Times

99

Guardian

105

CUG

110

QS World

0

เพิ่มเพื่อน

เลือกเบอร์โทรสาขา

กดเลือกสาขาที่ต้องการระบบจะโทรออกอัตโนมัติ

กรุงเทพ: 026617495 - 96 เชียงใหม่: 052-010-073