สนใจมหาวิทยาลัยนี้

The University of Nottingham

ยังไม่มีรูปมหาวิทยาลัยในขณะนี้
ประวัติมหาวิทยาลัย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ the university of nottingham


University of Nottingham เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลด้านการวิจัย ตั้งอยู่ที่เมืองน้อทติ้งแฮม (Nottingham) ประเทศอังกฤษโดยมีวิทยาเขตอยู่ที่เมืองนิงโบ (Ningbo) ประเทศจีนและกรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) ประเทศมาเลเซีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1881 มหาวิทยาลัยแบ่งเป็น 5 คณะ และมีนักศึกษากว่า 30,000 คน โดยมีโปรแกรมการเรียนทั้งระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีกว่า 400 สาขาวิชา ทั้งหลักสูตรปริญญาที่เข้าชั้นเรียน (ศิลปศาสตรบัณฑิต/วิทยาศาสตรบัณฑิต) และหลักสูตรปริญญาทางการวิจัย (ปรัชญามหาบัณฑิต, ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต) ในสาขาอักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครุศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รวมถึงภาควิชาด้านธุรกิจ) แพทยศาสตร์และสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิทยาเขตและที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
ตั้งอยู่เมือง Nottingham ทางด้านทิศเหนือของ London มีระบบคมนาคมที่สะดวกสบายทั้ง รถยนต์และรถไฟ โดยใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟจากลอนดอนเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที และยังมีสนามบินที่ใกล้คือ Nottingham East Midlands และสนามบิน Birmingham
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ the university of nottingham
ทุนการศึกษา
  • ทุนการศึกษา 20 ทุน ซึงเป็นทุนลดค่าเรียน 25% สำหรับนักเรียนที่มาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน
คุณสมบัติผู้สมัครขอทุน:
  • เป็นพลเมืองอยู่ในอาชีพอาเซียนดังต่อไปนี้ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
  • ได้รับการเสนอให้เข้าเรียนแบบเต็มเวลาในระดับปริญญาโท (ยกเว้นหลักสูตร MRes) ที่ Nottingham ในเดือนกันยายน 2561 ทุกสาขาวิชา

   

จัดอันดับมหาวิทยาลัย
Times

23

Guardian

19

CUG

18

QS World

75

เพิ่มเพื่อน

เลือกเบอร์โทรสาขา

กดเลือกสาขาที่ต้องการระบบจะโทรออกอัตโนมัติ

กรุงเทพ: 026617495 - 96 เชียงใหม่: 052-010-073