สนใจมหาวิทยาลัยนี้

University of Bradford

ยังไม่มีรูปมหาวิทยาลัยในขณะนี้
ประวัติมหาวิทยาลัย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ university of bradford


University of Bradford มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขต West Yorkshire ทางทิศเหนือของประเทศอังกฤษ โดยพัฒนามาจากวิทยาลัยเทคนิคและก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยในปี 1966 มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตหลัก, School of Health และ School of Management ปัจจุบันมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกว่า 13,500 คน ซึ่งมาจาก 150 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยยังมีชื่อเสียงทางด้านการเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองที่มีค่าครองชีพสำหรับนักศึกษาราคาคาไม่แพงที่สุดในสหราชอาณาจักร
ทำเลที่ตั้ง
University of Bradford ตั้งอยู่ที่เมือง Bradford ทางตอนกลางของสหราชอาณาจักร เป็นเมืองแห่งอุตสากรรมสิ่งทอของเกาะอังกฤษ   โดยสามารถเดินทางโดยรถไฟไปเมือง Leeds เพียง 20 นาทีเท่านั้น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
University of Bradford เปิดสอน หลักสูตรสำหรับนักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี, ระดับปริญญาโท, ระดับปริญญาเอก (รวมถึง MBA, MA, MSc และ PhD) นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีชื่อเสียงในการวิจัย ซึ่งได้นำเสนอการผสมผสานที่เป็น เอกลักษณ์ของการพัฒนาทักษะทาง ด้านธุรกิจ จากข้อเท็จจริง และ การสอนซึ่งพิสูจน์ได้ผ่านทางผลงานการวิจัยทางด้านการจัดการ รายชื่อคณะที่เปิดสอน
  • Engineering & Informatics
  • Health Studies
  • Life Sciences
  • Management & Law
  • Social Sciences

University Highlight!

  1. University of Bradford เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก
  2. มหาวิทยาลัย Bradford ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งในสหราชอาณาจักรสำหรับการพยาบาลระดับปริญญาตรีและความพึงพอใจในการผดุงครรภ์
  3. จากสถิติรายปีพบว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษา จากทางมหาวิทยาลัยมีอัตราการ ถูกว่าจ้างงานเป็นหนึ่งในอันดับ แนวหน้าของ UK
  4. มหาวิทยาลัย University of Bradford ได้รับรางวัล EQUIS อันทรงเกียรติได้รับ การรับรองวิทยฐานะให้เป็นคณะ ที่มีความ เป็นเลิศทางด้าน การศึกษาสาขาการจัดการ จากสถาบัน European Foundation for Management Education
  5. อันดับ 58 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร สาขา Arts, Drama & Music จาก The Complete University Guide ปี 2018

 

จัดอันดับมหาวิทยาลัย
Times

67

Guardian

75

CUG

58

QS World

551

เพิ่มเพื่อน

เลือกเบอร์โทรสาขา

กดเลือกสาขาที่ต้องการระบบจะโทรออกอัตโนมัติ

กรุงเทพ: 026617495 - 96 เชียงใหม่: 052-010-073