สนใจมหาวิทยาลัยนี้

University of Bristol

ยังไม่มีรูปมหาวิทยาลัยในขณะนี้
ประวัติมหาวิทยาลัย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


University of Bristol ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2415   เป็นมหาวิทยาลัยใน The UK’s Russell Group มีชื่อเสียงในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งด้าน Law, Engineering, Science รวมไปถึงด้าน Management   เมื่อแรกเริ่ม มหาวิทยาลัย Bristol ถือเป็นมหาวิทยาลัยแรกในอังกฤษที่ให้สิทธิผู้หญิงเท่าเทียมกับผู้ชาย ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศกว้างไกลและทันสมัยที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกว่า 21,000 คน จาก 100 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนที่หลากหลาย รวมทั้งหลักสูตรการฝึกงานในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี
ทำเลที่ตั้งและวิทยาเขต
University of Bristol ตั้งอยู่ในเมือง Bristol ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ   เป็นอีกหนึ่งเมืองประวัติศาสตร์ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และติดชายทะเล ทำให้ภายในเมืองมีบรรยากาศที่สวยงามเป็นอย่างมาก
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
คณะวิชาที่น่าสนใจ
 • Art
 • Biomedical Sciences
 • Engineering
 • Health Sciences
 • Science
 • Social Sciences and Law

ทุนปริญญาตรี-โท จาก University of Bristol 
 • ปริญญาตรี ทุนค่าเล่าเรียนจำนวน 5 ทุน มูลค่า 8,500 ปอนด์ โดยแบ่งจ่ายปีแรก 3,000 ปอนด์ ปีที่สอง 3,000 ปอนด์ และปีที่สาม 2,500 ปอนด์
 • ปริญญาโท ทุนค่าเล่าเรียนจำนวน 5 ทุน มูลค่า 8,500 ปอนด์

คุณสมบัติของผู้สมัคร:
 • ต้องเป็นนักศึกษาใหม่ที่เพิ่งเข้าศึกษาในปีการศึกษาล่าสุดเท่านั้น
 • ต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่เสียค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
 • ต้องไม่อยู่ในระหว่างรับทุนการศึกษาอื่น
 • ผู้สมัครรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
 • ผู้สมัครจะต้องเขียน Short essay ความยาว 350 คำ ยื่นมาพร้อมกับใบสมัครด้วย

 

จัดอันดับมหาวิทยาลัย
Times

19

Guardian

27

CUG

17

QS World

41

เพิ่มเพื่อน

เลือกเบอร์โทรสาขา

กดเลือกสาขาที่ต้องการระบบจะโทรออกอัตโนมัติ

กรุงเทพ: 026617495 - 96 เชียงใหม่: 052-010-073