สนใจมหาวิทยาลัยนี้

University of Essex

ยังไม่มีรูปมหาวิทยาลัยในขณะนี้
ประวัติมหาวิทยาลัย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ university of essex


The University of Essex ก่อตั้งขึ้นในปี 1964 ตั้งอยู่ใกล้กับเมือง Colchester ประเทศอังกฤษ โดยวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ภายใน Wivenhoe Park เมือง Essex ส่วนวิทยาเขตอื่นๆ ก็กระจายออกไปอยู่ที่ Southend, Loughton และ Writtle ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักเรียนประมาณ 12,000 คน โดยมีนักเรียนนานาชาติมากกว่า 5,000 จาก 130 ประเทศทั่วโลกการเรียนการสอนของ The University of Essex จะเปิดสอนผ่าน 4 คณะ คือ คณะมนุษย์ศาสตร์และการเปรียบเทียบ, คณะสังคมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์และการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ทำเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
ตั้งอยู่ที่เมือง Essex ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงลอนดอน และห่างจากกรุงลอนดอนเพียง 1 ชั่วโมงโดยรถไฟ มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตทั้งหมด 3 แห่งคือ Colchester เป็นวิทยาเขตที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุด เป็นวิทยาเขตของ18 ภาควิชา วิทยาเขตที่สองชื่อ East 15 Loughton เดิมคือ East 15 Acting School เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย ในปี ค.ศ. 2000 วิทยาเขตนี้ห่างจากลอนดอนเพียง 30 นาทีโดยรถไฟ วิทยาเขตสุดท้ายคือ Southend เป็นวิทยาเขตที่ใหม่ที่สุดของมหาวิทยาลัยก่อตั้งในปี ค.ศ. 2007 ที่ Southend-on-Sea ซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางทางธุรกิจที่สำคัญของเมือง และมีบรรยากาศดี ทัศนียภาพสวยงามเนื่องจากอยู่ติดกับชายทะเล ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ university of essex
หลักสูตรที่โดดเด่น
มหาวิทยาลัย Essex มหาวิทยาลัยเอสเซส มีชื่อเสียงในด้านนิติศาสตร์ในกลุ่มนักเรียนไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการยอมรับจากสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติกรรม (ก.ต.) นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรอื่นๆ ที่นักเรียนไทยนิยมเรียนที่มหาวิทยาลัยเอสเซส ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, TESOL, การเงินและการลงทุน, วิศวกรรมการเงินและการบริหารความเสี่ยง, การตลาดและการบริหารตราสินค้า, ธุรกิจระหว่างประเทศและ Entrepreneurship
University of Essex Scholarships ทุนลดค่าเรียน
  • Academic Excellence International Masters Scholarship ทุนการศึกษามูลค่า £2,000 จำนวน 10 ทุน สำหรับนักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยและได้ GPA 3.25 ขึ้นไป

 

จัดอันดับมหาวิทยาลัย
Times

35

Guardian

48

CUG

32

QS World

0

เพิ่มเพื่อน

เลือกเบอร์โทรสาขา

กดเลือกสาขาที่ต้องการระบบจะโทรออกอัตโนมัติ

กรุงเทพ: 026617495 - 96 เชียงใหม่: 052-010-073