สนใจมหาวิทยาลัยนี้

University of Exeter

ยังไม่มีรูปมหาวิทยาลัยในขณะนี้
ประวัติมหาวิทยาลัย

[embed]http://youtu.be/F6RnQDavmSw[/embed] The University of Exeter ก่อตั้งในปี 1955 แต่แท้จริงแล้วเดิมทีมหาวิทยาลัยแห่งนี้เคยเป็นสถาบันของรัฐมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ตั้งอยู่ในเมือง Devon ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 19,000 คน โดยเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 3,000 คน Exeter มีวิทยาเขตทั้ง 3 แห่ง คือ Streatham , St Lukes และ Tremough ( 2 แห่งแรกตั้งอยู่ใน Exeter ส่วนแห่งที่สามตั้งอยู่ที่เมือง Cornwall) มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรในหลากหลายสาขา เช่น บัญชีและการเงิน, โบราณคดี, พันธุศาสตร์, การจัดการธุรกิจ, ดนตรีคลาสสิค, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ละคร, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรม, ภาษาอังกฤษ, ธรณีวิทยา, ประวัติศาสตร์, กฎหมาย, คณิตศาสตร์, การแพทย์และทันตกรรม, เหมือง, ภาษาสมัยใหม่, ปรัชญา, ฟิสิกส์, การเมืองการปกครอง, จิตวิทยา, สังคมวิทยา, วิทยาศาสตร์การกีฬา, เทววิทยาและอื่นๆ


ทำเลที่ตั้งและวิทยาเขต
มหา วิทยาลัยเอ็กซิเตอร์มีวิทยาเขตทั้งหมด 3 วิทยาเขต โดยวิทยาเขตหลัก คือ Streatham ถือว่าเป็นวิทยาเขตแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามมากที่สุด ซึ่งมองไปก็เห็นเมือง Exeter ทันที และอยู่ใกล้วิทยาเขต St Luke’s ซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา การแพทย์ และการศึกษา ส่วนวิทยาเขตสุดท้าย คือ Penryn เป็นวิทยาเขตใกล้ชายฝั่งทะเล อยู่ในเขต Cornwall
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การรับสมัคร University of Exeter
ปริญญาตรี Exeter University
  • น้อง ม 6 ต้องเรียน Foundation : GPA 2.5-3.0
  • IELTS: 5.0/4.5 (เรียน Foundation 4 เทอม)
  • IELTS: 5.5/5.0 (เรียน Foundation 3 เทอม)

ปริญญาโท Exeter University
  • สำหรับน้องๆที่จะเข้าตรง GPA 3.0
  • สำหรับน้องๆที่เรียนปรับพื้น (Graduate Diploma)  GPA 2.3 - 2.5
  • IELTS: 6.5-7.0 ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่จะเรียน
  • Pre- essional English
  • IELTS 6.0/6.5 - 6 weeks
  • IELTS 5.5/5.0 - 10 weeks

 

จัดอันดับมหาวิทยาลัย
Times

130

Guardian

13

CUG

14

QS World

164

เพิ่มเพื่อน

เลือกเบอร์โทรสาขา

กดเลือกสาขาที่ต้องการระบบจะโทรออกอัตโนมัติ

กรุงเทพ: 026617495 - 96 เชียงใหม่: 052-010-073