สนใจมหาวิทยาลัยนี้

University of Greenwich

ยังไม่มีรูปมหาวิทยาลัยในขณะนี้
ประวัติมหาวิทยาลัย

  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ university of greenwich


University of Greenwich ก่อตั้งในปี 1890  ตั้งอยู่ที่เมือง Greenwich ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในลอนดอน ใช้เวลาเดินทางเพียง 20 นาทีเพื่อเข้าไปใน Central London โดยรถไฟใต้ดิน อยู่ติดกับแม่น้ำเทมส์ ในอดีตมหาวิทยาลัยแห่งนี้เคยเป็นพระราชวังและฐานทัพเรือที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีทัศนียภาพที่สวยงามและยังมีท่าเรือให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงามของแม่น้ำเทมส์ที่เป็นแม่น้ำสายหลักของลอนดอน  ที่นี่ยังเป็นจุดกำเนิดเวลาโลก และได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย
  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ university of greenwich winter season

เมื่อถึงช่วงฤดูหนาว มหาวิทยาลัยจะมีการจัดลานสเก็ตน้ำแข็งกลางแจ้งสำหรับนักศึกษา


University of Greenwich มีทั้งหมด 3 วิทยาเขต ได้แก่ Greenwich, Avery Hill, และ Medway Campus โดยทั้ง 3 วิทยาเขตมีความสะดวกสบายในการเดินทางถึงกัน รวมไปถึงแต่ละวิทยาเขตยังมีความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างเท่าเทียม ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 21,000 คน มีนักศึกษานานาชาติมากกว่า 6,000 คน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีหน่วยงาน International Support Team พร้อมที่จะช่วยนักศึกษาต่างชาติ ทั้งเรื่องวีซ่า การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมอังกฤษ พร้อมทั้งการจัดปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย
หลักสูตร International Foundation สำหรับนักเรียนนานาชาติ
University of Greenwich ได้ออกแบบหลักสูตรสำหรับนักเรียนนานาชาติ 2 หลักสูตร โดยขึ้นอยู่กับทักษะทางด้านภาษา โดยใช้คะแนน IELTS academic for UKVI เป็นหลักในการแบ่งการเข้าเรียนของ 2 หลักสูตรดังต่อไปนี้
  1. International Foundation Diploma หลักสูตรนี้สำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนต่อในลอนดอน และมีผล IELTS ขั้นต่ำ 4.5
  2. International Foundation Programme with Cultural Studies หลักสูตรนี้สำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนต่อในลอนดอน และมีผล IELTS ขั้นต่ำ 6 หรือคะแนนแต่ละส่วนไม่ต่ำกว่า 5.5

เหตุผลที่ต้องเลือกเรียนที่ University of Greenwich
UK  เรียน 1 ปีจบโท โดยแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน
UK ปัจจุบันGreenwich มีนักศึกษาจากเกินกว่า130 ประเทศทั่วโลกและ มี นักเรียนต่างชาติเรียน 4000 คน
UK  University of Greenwich มี 3 วิทยาเขต คือ Eltham, Chatham Maritime และ Kent
UK  อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ในลอนดอนใช้เวลา เดินทาง 20 นาทีจาก Central London อยู่ติดกับแม่น้ำเทมส
UK University of Greenwich ยังล้อมรอบด้วทัศนียภาพที่สวยงามของทิวเขา Kent- rolling เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่ทีมีความโดดเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมของลอนดอน
UK ทุกปีนักศึกษาและอาจารย์ของ University of Greenwich จะจัดการแสดงงานทาง ศิลปะและดนตรีเพื่อเปิดให้นักท่อง เที่ยวได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย  

จัดอันดับมหาวิทยาลัย
Times

67

Guardian

95

CUG

93

QS World

N/A

เพิ่มเพื่อน

เลือกเบอร์โทรสาขา

กดเลือกสาขาที่ต้องการระบบจะโทรออกอัตโนมัติ

กรุงเทพ: 026617495 - 96 เชียงใหม่: 052-010-073