สนใจมหาวิทยาลัยนี้

University of Oxford

ยังไม่มีรูปมหาวิทยาลัยในขณะนี้
ประวัติมหาวิทยาลัย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


University of Oxford ตั้งอยู่ที่เมือง Oxford, Oxfordshire ประเทศอังกฤษ เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศอังกฤษ และได้ชื่อว่าเป็นสถานศึกษาชั้นนำระดับโลกที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน University of Oxford มีการเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ภายใต้การบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาถึง 38 วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเอกชนอีก 6 แห่ง แม้ว่าจะยังไม่อาจระบุวันที่ก่อตั้งอย่างแน่ชัด แต่ Oxford University ก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 11 มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ จัตุรัสเวลล์ลิงตัน เมืองออกซ์ฟอร์ด ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาเกือบ 20,000 คน ภาควิชาต่างๆ ที่เปิดสอนที่นี่มีอยู่ 4 ภาควิชา คือ มนุษยศาสตร์, วิทยาศาสตร์การแพทย์, คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต และสังคมศาสตร์ ตัวอย่างสาขาวิชาที่เปิดสอนที่นี่ ได้แก่ วิทยาศาสตร์, ชีวเคมี, เคมี, คอมพิวเตอร์, ปักษีวิทยา, วิศวกรรมศาสตร์, อิสลามศึกษา, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์ ฯลฯ
จุดเด่นของมหาวิทยาลัย
 • คุณภาพการศึกษาระดับโลก
 • เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 6 ของโลก จากการจัดอันดับของ QS ranking 2017 และได้รับการจัดลำดับมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของ the Times Higher Education (THE) World University Rankings 2017-2018
 • เป็นที่รู้จักและมีความเก่าแก่มากที่สุดในประเทศอังกฤษ
 • มีวิทยาลัยร่วมถึง 38 แห่ง ยกตัวอย่างเช่น The Queen’s College Lincoln College และ Trinity College เป็นต้น
 • เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมีมาตรฐานอย่างมาก
 • นักศึกษาประมาณ 9,900 คนที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดมาจากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก
 • มีหลายภาควิชาที่ใหญ่ที่สุดในโลก เช่น ภาควิชาเคมี และ ภาควิชาคลาสสิกส์ (ภาษาและวรรณคดีกรีกและละติน)
 • ภาควิชาของมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดจำนวนมากติด Top 10 ของ Qs ranking 2017
 • มีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย

คณะเด่น จัดอันดับโดย QS Ranking 2017
 • English Language and Literature อันดับ 1
 • Archaeology อันดับ 1
 • Law อันดับ 2
 • Medicine อันดับ 2
 • History of Art อันดับ 2
 • Philosophy อันดับ 2
 • Biological sciences อันดับ 4
 • Psychology อันดับ 4
 • Pharmacy and Pharmacology อันดับ 4
 • Anthropology อันดับ 5
 • Chemistry อันดับ 6

 

จัดอันดับมหาวิทยาลัย
Times

2

Guardian

2

CUG

2

QS World

6

เพิ่มเพื่อน

เลือกเบอร์โทรสาขา

กดเลือกสาขาที่ต้องการระบบจะโทรออกอัตโนมัติ

กรุงเทพ: 026617495 - 96 เชียงใหม่: 052-010-073