สนใจมหาวิทยาลัยนี้

University of St. Andrews

ยังไม่มีรูปมหาวิทยาลัยในขณะนี้
ประวัติมหาวิทยาลัย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ university of st andrews


University of St Andrews ตั้งอยู่ ณ เมือง เซนต์ แอนดรูว์ส เขตไฟฟ์ ซึ่งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศสก็อตแลนด์ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1413 ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษามากกว่า 7,200 คน สาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนที่นี่ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ศิลปะ, ชีววิทยา, เคมี, กรีกและโรมันศึกษา, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทววิทยา, เศรษฐศาสตร์และการเงิน, ภาษาอังกฤษ, ภาพยนตร์ศึกษา, ภูมิศาสตร์และธรณีศาสตร์, ประวัติศาสตร์, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, การจัดการ, คณิตศาสตร์, แพทยศาสตร์, ภาษาสมัยใหม่, ภาพยนตร์ศึกษาเชิงปรัชญาและมานุษยวิทยา, ฟิสิกส์และดาราศาสตร์, จิตวิทยา, ดนตรีและการละคร และมานุษยวิทยา
ทำเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย St Andrews ตั้งอยู่ในเมืองที่เกิดขึ้นในยุคกลาง บริเวณชายฝั่งของเมืองเซนส์ แอนดรูว์ มีสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ที่สวยงาม ผสมผสานกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีระดับโลก มีหาดทรายที่ทอดยาวไปกับสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียง วิทยาลัยของมหาวิทยาลัย และเมืองที่ตั้งอยู่นั้น ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และใกล้ชิด โดยประชากร 1 ใน 3 ที่อาศัยอยู่ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น  นอกจากนี้ ที่พักของมหาวิทยาลัยยังมีให้เลือกหลากหลาย หาได้ทั่วไปในเขตเมือง มีรูปลักษณ์และบรรยากาศที่แตกต่างกันออกไป ตั้งแต่อาคารอิฐแบบวิคตอเรียนจนถึงอาคารชุดสมัยใหม่
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ university of st andrews
การเรียนการสอนของ St Andrews ได้แบ่งออกเป็น 4 คณะใหญ่ๆดังนี้ คือ
  • Arts
  • Divinity
  • Medicine
  • Science

 

จัดอันดับมหาวิทยาลัย
Times

143

Guardian

3

CUG

3

QS World

77

เพิ่มเพื่อน

เลือกเบอร์โทรสาขา

กดเลือกสาขาที่ต้องการระบบจะโทรออกอัตโนมัติ

กรุงเทพ: 026617495 - 96 เชียงใหม่: 052-010-073