สนใจมหาวิทยาลัยนี้

University of Surrey

ยังไม่มีรูปมหาวิทยาลัยในขณะนี้
ประวัติมหาวิทยาลัย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ university of surrey


University of Surrey ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 1966 ตั้งอยู่ที่มณฑล Surrey และปัจจุบันมีนักศึกษา 14,186 คน มหาวิทยาลัยมอบปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรีนอกจากจะจัดการสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยแบ่งเป็น 4 คณะ คือ คณะอักษรศาสตร์และศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะสุขศาสตร์และแพทยศาสตร์ และคณะการจัดการและนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเปิดสอน หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี หลากหลายสาขาใน 3 คณะวิชา  ดังนี้ 
  • คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพ
  • คณะสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทุนการศึกษา
University of Surrey มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้นักเรียนต่างชาติ สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในด้าน Engineering และ Physical Sciences ประจำปีการศึกษา 2017/2018 มูลค่าทุน £2,000 – £4,000
คุณสมบัติเงื่อนไข
  • เป็นนักเรียนต่างชาติ
  • เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
  • สมัครเรียนปริญญาโทเต็มเวลาในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ Chemical and Process Engineering, Chemistry, Civil and Environmental Engineering, Computer Science, Electrical and Electronic Engineering, Environment and Sustainability, Mathematics, Mechanical Engineering, Sciences และ Physics
  • ได้รับข้อเสนอ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

 

จัดอันดับมหาวิทยาลัย
Times

14

Guardian

10

CUG

13

QS World

0

เพิ่มเพื่อน

เลือกเบอร์โทรสาขา

กดเลือกสาขาที่ต้องการระบบจะโทรออกอัตโนมัติ

กรุงเทพ: 026617495 - 96 เชียงใหม่: 052-010-073