สนใจมหาวิทยาลัยนี้

University of Sussex

ยังไม่มีรูปมหาวิทยาลัยในขณะนี้
ประวัติมหาวิทยาลัย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ University of Sussex


University of Sussex ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1961 ตั้งอยู่ที่เมืองไบรท์ตัน สาขาต่างๆ ที่เปิดสอนที่นี่ ได้แก่ มนุษยศาสตร์ (อเมริกันศึกษา, การสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร์ และสื่อ), สังคมศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา (พัฒนาการศึกษา, ศึกษาศาสตร์, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และกฎหมาย), วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต (ชีววิทยา, เคมี และจิตวิทยา), วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์) และการจัดการ (การจัดการระหว่างประเทศ, เทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม)
ทำเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง Brighton โดยห่างจากตัวเมืองเพียงแค่ 6 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม บรรยากาศเรียบง่าย เป็นกันเอง เป็นเมืองตากอากาศของประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ไม่ห่างจากลอนดอนมากนัก เมืองเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ มีแกลอรี่มากมาย ในแต่ละปีจะมีการจัดงาน Brighton Festival เป็นงานศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในประทศอังกฤษ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ University of Sussex
สาขาที่มีชื่อเสียง
  • Media, Film and Music

  • Doctoral School and research groups

University of Sussex Scholarships ทุนลดค่าเรียน

จัดอันดับมหาวิทยาลัย
Times

18

Guardian

20

CUG

19

QS World

187

เพิ่มเพื่อน

เลือกเบอร์โทรสาขา

กดเลือกสาขาที่ต้องการระบบจะโทรออกอัตโนมัติ

กรุงเทพ: 026617495 - 96 เชียงใหม่: 052-010-073