สนใจมหาวิทยาลัยนี้

University of York

ยังไม่มีรูปมหาวิทยาลัยในขณะนี้
ประวัติมหาวิทยาลัย


The University of York ก่อตั้งขึ้นในปี 1963 จากเดิมที่มีนักเรียนเพียง 200 คน ปัจจุบันมีนักเรียนมากถึง 16,000 คน และนักศึกษานานาชาติกว่า 2,700 คนจากทั่วโลก The University of York มีการก่อตั้งศูนย์วิจัย และแบ่งแผนกออกเป็นทั้งหมด 30 แผนก โดยวิทยาเขตหลักของที่นี่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 200 เอเคอร์ ที่ Heslington ที่ซึ่งอาคารเรียนต่างๆอยู่ใกล้กัน สามารถใช้วิธีการเดินเรียนได้ นอกเหนือไปจากหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่เปิดสอนในสาขาศิลปะศาสตร์, สังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์แล้ว มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังเปิดหลักสูตรการเรียนระยะไกล, การเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong Learning) และการพัฒนาความเชี่ยวชาญต่อเนื่อง (Continuing Professional Development) นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถใช้บริการหอพักที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย
ทำเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 
ตั้งอยู่ที่เมือง York ทางตอนเหนือของ London เป็นเมืองหลวงทางศาสนาทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นที่ตั้งของหนึ่งในมหาวิหารของสหราชอาณาจักร
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง ได้แก่ 
  • Business
  • Development Studies
  • English

University of York Scholarships ทุนลดค่าเรียน
  • ทุนการศึกษามูลค่า £5,000 จำนวน 15 ทุน สำหรับนักเรียนที่เรียนผ่านทุกโปรแกรม และได้คะแนนสูงสุดในชั้น

Entry Requirement
  • GPA ขั้นต่ำ 3.1
  • ผลคะแนน IELTS ขั้นต่ำ 6.5

 

จัดอันดับมหาวิทยาลัย
Times

17

Guardian

17

CUG

20

QS World

127

เพิ่มเพื่อน

เลือกเบอร์โทรสาขา

กดเลือกสาขาที่ต้องการระบบจะโทรออกอัตโนมัติ

กรุงเทพ: 026617495 - 96 เชียงใหม่: 052-010-073